Izpirkums.lv blog

Šobrīd Jūsu noguldītā nauda bankas depozītā nepelna nemaz, jo tā nenosedz pat inflāciju.